BcA. Patrícia Glinská

Master's thesis

Domov dobrovolného otroctví

Home of voluntary slavery
Abstract:
Projektová dokumentace k absolventské divadelní inscenaci popisuje plán přípravy a realizaci site specific projektu Domov dobrovolného otroctví inscenovaného v jeskyni Výpustek v obci Křtiny studenty ateliéru prof. Petra Oslzlého jako společnou autorskou tvorbu. Dokumentace analyzuje rizika projektu a určuje podmínky k vytvoření úspěšného projektu včetně marketingového plánu. V rámci plánovací fáze …more
Abstract:
The project documentation to the graduate theatre's production describes the preparation and realisation of the site specific project Home of voluntary slavery performed in the cave Výpustek in Křtiny. The project was directed by the students of department of Prof. Petr Oslzlý as a common playwriting and joint work. The documentation analyzes the project risks and determines the conditions for its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Kolegar
  • Reader: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/xikzq/