MgA. Irena Dvořáková

Diplomová práce

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Proposals of Communication and Cooperation Between // the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy“ pojednává všeobecně o důležitosti udržování vazeb mezi bývalými studenty a jejich vystudovanou alma mater. Práce je rozdělena do tří částí. První je teoretická, popisující vnitřní prostředí Divadelní fakulty, jednotlivé ateliéry, profil absolventa a zabývající se také dlouhodobými záměry Janáčkovy …více
Abstract:
Annotation Diploma thesis The Proposals of Communication and Cooperation Between the Theatre Faculty of JAMU and Its Graduates deals with the importance of keeping in touch between the graduates and their alma mater. The thesis is divided into three parts. The first is the theoretical one that describes the structure of the Theatre Faculty, its departments, the graduate profile and also analyses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lenka Valová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/mbmvt/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce