Michaela Zerzáňová

Bakalářská práce

Specifika v zajišťování stravování v nemocnicích

Specifics in providing meals in hospitals
Anotace:
Bakalářská práce se soustřeďuje na problematiku stravování v nemocnicích z pohledu firemního stravování. Objekt, který jsem si zvolila pro analýzu této problematiky je stravovací provoz ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, která se nachází v Praze. Práce pojednává o nynějším stavu spokojenosti strávníků se stravovacími službami v této nemocnici. Cílem práce je analýza spokojenosti strávníků s …více
Abstract:
Bachelor thesis Specifics in providing meals in hospitals concentrates on the issues of eating in the hospitals from the perspective of corporate eating. As an object of our research of these issues has been chosen catering operation in the „Fakultní nemocnici Královské Vinohrady“ which is located in Prague. Thesis refers about situation of boarder´s satisfaction of eating services in this hospital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví