Bc. Michaela Bounzou Fišerová

Diplomová práce

Praktické důsledky změny zákoníku práce ve znění novely účinné od 1. ledna 2012

Practical consequences of an amendment of The Labor code came into take legal force on 1 January 2012
Anotace:
Práce se v úvodu zabývá nosnými důvody novelizace zákoníku práce, jež nabyla účinnosti k 1. lednu 2012 a poté jsou vytknuty veškeré podstatné změny v zákoníku práce. Pozornost je současně věnována i teoretickým výhradám vůči této právní úpravě, jež vzešly z určité části akademické obce. Hlavním cílem práce je reflexe praktických zkušeností s novelizovanými ustanoveními zákoníku práce, a to na základě …více
Abstract:
This master thesis introduces all significant reasons of an amendment of The Labour code, Act. No. 262/2006 Coll., came into take legal force on 1 January 2012. Furthermore the master thesis enumerates all significant changes of The Labour Code and some critical remarks and comments of academia are also introduced. The main goal of the master thesis is to assess real impacts of all amendments of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Rottner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting