Theses 

Interpersonal Relationships in Toni Morrison s Sula – Mgr. Lucie Pernicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Mgr. Lucie Pernicová

Bakalářská práce

Interpersonal Relationships in Toni Morrison s Sula

Interpersonal Relationships in Toni Morrison s Sula

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor mezilidských vztahů v afroamerické komunitě v románu Sula (1973) spisovatelky Toni Morrisonové. Práce analyzuje vztahy matek s dcerami, vztahy mezi muži a ženami a klade důraz zejména na důležitost přátelství mezi dvěma hlavními hrdinkami románu, a to přátelství mezi Sulou Peacovou a Nel Wrightovou. Sula i Nel vyrůstají bez potřebné podpory a péče svých matek a obě dvě se v dospělosti potýkají s problémovými vztahy s muži. Silné přátelské pouto umožňuje Sule a Nel vypořádat se s nefunngujícími vztahy s jejich matkami a také jim napomáhá při boji proti útisku v jejich dětství. Přátelství mezi ženami je jediným mezilidským vztahem, který Sule a Nel pomáhá v boji proti útisku, avšak jejich rozdílný pohled na život a na roli ženy ve společnosti obě ženy v dopělosti rozdělí a ani jedna z žen nenajde v dospělosti potřebnou oporu po boku muže. V práci tvrdím, že za zničením vztahů mezi postavami stojí podřizování se pohledu většinové společnosti na manželství a na role mužů a žen ve společnosti.

Abstract: The purpose of this Bachelor’s thesis is to analyze interpersonal relationships in African American community in Toni Morrison’s novel Sula (1973). The thesis analyzes the mother/daughter relationships, the male/female relationships portrayed in the novel and puts a special emphasis on the significance of women’s friendship between two main characters- Sula Peace and Nel Wright. Both Sula and Nel grow up without the necessary support and care from their mothers and both of them are struggling in their relationships with men in their adulthood. The strong friendship bond between Sula and Nel makes it possible for the girls to deal with their dysfunctional relationships with their mothers and also to fight against the oppression in their childhood. Women’s friendship is the only interpersonal relationship in the novel which helps Sula and Nel fight against the oppression but Sula’s and Nel’s different views of life and of a woman’s role in the society set them apart. However, neither Sula nor Nel find support in their relationships with men in adulthood. I argue that the character’s submission to the dominant society’s views of marriage and the social roles destroys their relationships.

Keywords: Toni Morrison, Sula, African American women, interpersonal relationships, friendship, motherhood, African American community, emasculation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:54, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz