Kristýna Bidlová

Diplomová práce

Integrovaný operační program: implementace a případová studie

Integrated Operational Programme: implementation and case study
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Integrovaným operačním programem. Popisuje proces implementace programu a charakterizuje jeho fungování v programovém období 2007 -- 2013. Pozornost je věnována cílům programu a čerpání alokace v jednotlivých oblastech intervence. Práce rovněž popisuje dva projekty realizované v rámci IPRM Pardubice -- Sídliště Dukla a Višňovka, které žádají o dotaci z Integrovaného operačního …více
Abstract:
The thesis deal with the Integrated Operational Programme. It describes the proces of its implementation and characterizes its operation in the 2007 -- 2013 period. A part of the thesis is dedicated to the goals of the programme and utilization of the allocation in different areas of intervention. The thesis also describes two projects under the IPRM Pardubice -- Sídliště Dukla and Višňovka, applying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Vladimír Jeníček
  • Oponent: Pavel Hnát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38744