Bc. Kateřina Balogová

Diplomová práce

IROP – program pro podporu regionálního rozvoje v programovém období 2014 - 2020

IROP - the Program for Regional Development Support for Programming Period 2014 - 2020
Anotace:
Diplomová práce pojednává o významném faktoru možného spolufinancování projektů, které jsou realizovány napříč regiony České republiky. Jedná se o Integrovaný regionální operační program umožňující čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. V první části se práce zaměřuje na charakteristiku samotného programu, jakož i na vymezení Kohezní politiky v současném programovém období …více
Abstract:
This thesis deals with an important factor of possible co-financing of projects implemented across the regions of the Czech Republic. It is an Integrated Regional Operational Programme which allows for withdrawal of subsidies from the European Structural and Investment Funds. The first part of the thesis is concerned with the characteristics of the program as well as on the definition of the Cohesion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Jacqueline Vochozková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní