Iveta Polzerová

Diplomová práce

Vliv teploty kalcinace kompozitu kaolin – TiO2 na účinnost fotokatalytické redukce CO2

Influence of calcination temperature of kaolin-TiO2 composite on the CO2 photocatalytic reduction efficiency
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fotokatalytickou redukcí oxidu uhličitého v přítomnosti kompozitů kaolin-TiO2. Účelem fotoredukce oxidu uhličitého je jeho přeměna na méně škodlivé a lépe využitelné látky. Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého byla prováděna v míchaném vsádkovém reaktoru v přítomnosti šesti katalyzátorů kaolin-TiO2, které byly kalcinovány při různých teplotách a proměnné době kalcinace …více
Abstract:
This thesis deals with photocatalytic reduction of carbon dioxide over kaolinite-TiO2 composite. The aim of photoreduction of carbon dioxide is its conversion onto another less harmful and better usable substances.The photocatalytic reduction of carbon dioxide was performed in the stirred batch annular reactor in the presence of six catalysts in the form of composites kaolinite-TiO2, calcined ath …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Kamila Kočí
  • Oponent: Vlastimil Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemické inženýrství