Eliška Krčálová

Bakalářská práce

Development of Speaking Skills in ELT through a Textbook

Development of speaking skills in ELT through a textbook.
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with developing speaking skills in ELT through a textbook. The theoretical part deals with a definition of a textbook as a teaching aid and its roles and functions within the educational processes. The following chapters define the concept of second language speaking competence, speaking skills as a means for development of communicative competence and classification …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem řečové dovednosti mluvení a to za pomoci učebnice. Teoretická část nejprve vymezuje koncept učebnice jako významný didaktický prostředek a jeho role a funkce ve výchovně-vzdělávacím procesu. Dále pak definuje koncept rozvoje mluvní kompetence v cizojazyčné výuce, řečové dovednosti mluvení jako prostředek k rozvoji komunikační kompetence a klasifikaci mluvních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krčálová, Eliška. Development of Speaking Skills in ELT through a Textbook. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická