Bc. Kateřina Kašpárková

Bakalářská práce

Strategie učení se cizímu jazyku u řečové dovednosti mluvení u nadaných žáků gymnázia

Foreign language learning strategies at speaking as a language skill of talented secondary school students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá strategiemi učení se cizímu jazyku u řečové dovednosti mluvení u nadaných žáků gymnázia. V teoretické části práce jsou popsány různé strategie, které žáci využívají při učení, zejména pak při řečové dovednosti mluvení. Praktická část práce se opírá o výsledky kvalitativního výzkumu, kde jsme zjišťovali, které strategie jsou nadanými žáky nejpoužívanější. Zaměřili jsme se …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with foreign language learning strategies of talented secondary school students. The theoretical part describes the various strategies that students use when learning, especially when using language learning strategies. The practical part is based on the results of qualitative research, where we investigated which strategies are most commonly used by good language learners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Sýkorová
  • Oponent: Mgr. Jana Boumová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy