Theses 

Návrh inbound marketingové strategie ve start-upu na B2B trhu – Michaela Fotrová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Michaela Fotrová

Master's thesis

Návrh inbound marketingové strategie ve start-upu na B2B trhu

The use of inbound marketing tools in start-up on B2B market.

Abstract: Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu inbound marketingové strategie, která bude moci být využita v reálném prostředí. Hlavní myšlenkou práce je ukázat, jak lze využít nástroje inbound marketingu v rámci B2B trhu. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmu inbound marketing, jednotlivým nástrojům i pravidlům, která jsou pro tento typ marketingu charakteristické. V aplikační části je zkoumán současný stav webových stránek společnosti, a to včetně jejich návštěvnosti a jednotlivých nástrojů inbound marketingu. Podrobná analýza klíčových slov, SEO faktorů i konkurence vede k vytvoření návrhu na marketingovou inbound strategii a obsahuje praktická doporučení, které by společnost mohla implementovat.

Abstract: The purpose of this diploma thesis is creating a draft of inbound marketing strategy that can be applied on real-life situations. The main objective is to show how to use inbound marketing tools within B2B market. The theoretical part explains the term “inbound marketing”, individual tools and rules that are characteristic for this type of marketing. The empirical part examines the actual state of the company web pages together with its visits and individual marketing tools. Detailed analysis of key words, SEO factors and competition leads to a draft creation of a marketing inbound strategy and contains practical recommendations the company could implement.

Keywords: online marketing, inbound marketing, obsahový marketing, start-up, B2B trh

Keywords: online marketing, inbound marketing, start-up, content marketing, B2B market

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Marcela Zamazalová
  • Reader: Veronika Kubínová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77532


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 15:07, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz