Mgr. Hana Blahová

Diplomová práce

Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing

The Specifics of Internet Marketing for Cultural Institutions while focusing on Content Marketing
Anotace:
V předkládané magisterské diplomové práci „Specifika internetového marketingu pro kulturní instituce se zaměřením na obsahový marketing“ se snažím zjistit, jak se odlišuje marketingový mix neziskových organizací od klasického mixu komerčně zaměřených organizací a jaká jsou jeho specifika v prostředí internetu. V práci se zabývám nástroji marketingového mixu a snažím se odpovědět na otázky, jak mohou …více
Abstract:
The aim of this Master’s thesis “The Specifics of Internet Marketing for Cultural Institutions while focusing on Content Marketing” is to find out how the marketing mix of non-profit organizations differs from the classic marketing mix of profit organizations and also to define its specifics on the Internet. I focus on the levels of marketing mix and try to answer the question how non-profit organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta