Kateřina VOSTÁLOVÁ

Bakalářská práce

Umělé zdroje ionizujícího záření (e-learningový program)

Artificial sources of ionizing radiation (e-learning program)
Anotace:
Název vybraného tématu mé bakalářské práce je Umělé zdroje ionizujícího záření, kde jeho součástí je e-learningový program vytvořený v prostředí Moodle s obrázky a hypertextovými odkazy. Didaktický program je rozdělen do devíti témat. Součástí každého tématu jsou soubory (shrnutí látky, doporučená literatura a procvičovací test), které studentům usnadňují orientaci jak v prostředí Moodle tak i v daném …více
Abstract:
The topic of my thesis which I have chosen is the Artificial Sources of Ionizing Radiation, the part of with is an e-lerning programme containing images and hyperlinks created in the Moodle. The didactic programme is split into nine topics. Part of each topic are files (summary of the subject matter, recommended literature and practice tests), which facilitate to students orientation in the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
Zveřejnit od: 19. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSTÁLOVÁ, Kateřina. Umělé zdroje ionizujícího záření (e-learningový program). Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2y3isw 2y3isw/2
19. 8. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 8. 2011
Bulanova, L.
20. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.