Bc. Oto Klapka

Diplomová práce

Zdravotní rizika území regionu Mladoboleslavsko se zaměřením na biologické hrozby

Health risks of the Mladá Boleslav region with a focus on biological threats
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací zdravotních rizik na území Mladoboleslavska, konkrétně okresu Mladá Boleslav, se zaměřením na pandemii SARS-CoV-2. V diplomové práci se rovněž zabývám teorií rizika a krizovým řízením včetně metod používaných k analýze rizik. V dané lokalitě byla analyzována zdravotní rizika se zaměřením na biologické hrozby. V práci jsme se také soustředili na analýzu dat incidence …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the identification of health risks in the territory of Mladá Boleslav, specifically the district of Mladá Boleslav, with a focus on the SARS-CoV-2 pandemic. In my diploma thesis I also deal with risk theory and crisis management, including methods used for risk analysis. Health risks with a focus on biological threats were analyzed in the given locality. In this work, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Mgr. Jiří Jánský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.