Bc. Patrik Maňásek

Bakalářská práce

Historie a vývoj rozhodcovství ledního hokeje a jeho vliv na hru

History and evolution of Ice hockey referee and its impact on the game
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat historii rozhodcovství ledního hokeje a jeho vliv na hru. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. První kapitola se zabývá historií ledního hokeje a rozhodcovstvím obecně. Druhá kapitola se věnuje vývoji a historii rozhodcovství. Třetí kapitola se věnuje vývoji a rozboru systémů řízení utkání v ledním hokeji.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the history of ice hockey refereeing and its impact on the game. The thesis is divided into 3 main chapters. The first chapter deals with the history of ice hockey and refereeing in general. The second chapter deals with the development and history of the refereeing. The third chapter deals with the development and analysis of ice hockey game management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Mana
  • Oponent: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií