Karolína ŠIMŮNKOVÁ

Bakalářská práce

The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Analysis of Ice Hockey League in the Czech Republic

The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Analysis of Ice Hockey League in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá ledním hokejem, českou hokejovou ligou a její analýzou. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část, přičemž větší část je věnována části teoretické a to analýze české hokejové ligy. V teoretické části jsou mimo jiné zahrnuté informace o hokeji obecně, které slouží k seznámení s tímto sportem. Praktická část zahrnuje rozhovor s jedním z bývalých hokejových trenérů …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the ice hockey, Czech ice hockey league and its analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part, but most of it is devoted to ice hockey league in the Czech Republic and its analysis. Theoretical part also introduce you this sport and presents what the game of ice hockey is. The practical part includes an interview with the author´s past head coach …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Analysis of Ice Hockey League in the Czech Republic. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/