Bc. Šárka Kašpárková

Bakalářská práce

Pohled na porodní bolest z pozice ženy a porodní asistentky

Insight into labour pain from the perspective of a woman and a midwife
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou porodní bolesti. V teoretické části práce jsou informace o fyziologii bolesti, mechanismech porodní bolesti, faktorech ovlivňujících porodní bolest a typech bolesti. Dále jsou zde zmíněny jiné pohledy na porodní bolest, které zahrnují informace o přirozeném porodu, předporodní přípravě a její historii, sexualitě jako celku. Práce také obsahuje informace …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the issue of labour pain. Theoretical part contains information about the physiology of pain, mechanisms of labour pain, factors that affect labour pain and types of pain. Other views on labour pain are mentioned – informations about natural labour, prenatal preparation and her history, sexuality. Information about historical approach towards labour and labour pain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Zemanová
  • Oponent: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta