Bc. Anna Nachtmannová

Bachelor's thesis

Kriminalita a drogy

Crime and Drugs
Anotácia:
Tato práce popisuje drogovou scénu v ČR, USA, Švýcarsku a Nizozemí. Zaměřuje se na trestnou činnost spojenou s drogovou problematikou a charakterizuje legalizační, represivní, a racionální protidrogové politiky a jejich možné důsledky. Usiluje o zjištění nejúčinnějšího způsob v boji proti drogám. Součástí této práce je diskutace různé míry závažnosti kriminality spojené s černým trhem a kriminality …viac
Abstract:
The dissertation describes the drug scene in the Czech Republic, the USA, Switzerland and the Netherlands. It focuses on the crime associated with drug issues and defines the legislative, repressive and rational drug-control policies and their possible consequences. It aims to determine the most effective way in the war on drugs. A part of this work discusses the various degrees of seriousness of black …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Jan Rytina, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní