Kateřina Zemanová

Diplomová práce

Analýza dopadů nízkých úrokových sazeb na hospodaření bank

Analysis of the impact of low interest rates on bank profitability
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provést analýzu působení a významnosti vlivu nízkých úrokových sazeb na hospodaření bank v České republice. Hospodaření bank je zkoumáno skrze finanční analýzu poměrových ukazatelů rentability na vzorku 6 bank v období let 2004 až 2014. K podrobnější analýze a lepšímu zhodnocení dopadů nízkých úrokových sazeb na ziskovost banky jsou použity rozklady rentability vlastního …více
Abstract:
This thesis aims to analyze the significance of the impact of low interest rates on profitability of banks in the Czech Republic. Profitability of banks is examined through an analysis of the financial profitability ratios on a sample of 6 banks in the period 2004 to 2014. A more detailed analysis and a better assessment of the impact of low interest rates on bank profitability are used decomposition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Petr Dvořák
  • Oponent: Dušan Staniek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49064

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance