Karin Velická

Diplomová práce

How the changes in the key interest rates for the euro area affected European System of Central banks

Jak ovlivnily změny klíčových úrokových sazeb pro eurozónu Evropský systém centrálních bank?
Anotace:
Tato práce se zabývá dopadem změn klíčových úrokových sazeb v eurozóně na Slovensko, které je součástí eurozóny, a Českou republiku, která jí není. Konkrétně se analýza zaměřuje na finanční výkazy Evropské centrální banky (ECB) a inflaci a úrokové sazby středoevropských zemí v roce 2022. Práce především využívá údaje z výroční zprávy ECB za rok 2022 a ECB Statistického datového skladu, přičemž data …více
Abstract:
This paper examines the impact of changes in key interest rates in the Eurozone on Slovakia, which is part of the Eurozone, and the Czech Republic, which is not. Specifically, the analysis focuses on the financial statements of the European Central Bank (ECB) and the inflation and interest rates of Central European countries in 2022. The paper primarily uses data from the ECB's Annual Accounts of 2022 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2023
  • Vedoucí: Luboš Fleischmann
  • Oponent: Michal Vyletelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/90454