MgA. Petr Pařízek, Ph.D.

Doctoral thesis

Elektronická kompozice - cesta k propojení sónických a akordických prvků v hudbě

Electronic composition - a way of linking sonic and chordal elements in music
Anotácia:
Disertační práce "Elektronická kompozice - propojení sonických a akordických prvků v hudbě" pojednává o otázce souvislostí mezi obory hudební kompozice a hudební akustiky. Je zde upozorněno na stěžejní akustické zákonitosti, které platí u všech zvuků, ať už jsou to zvuky vztažené k hudbě nebo od ní zcela oddělované. Poté jsou probrány některé způsoby, jakými lze elektronicky upravovat zvukovou nahrávku …viac
Abstract:
The dissertation thesis "Electronic composition -- a way of linking sonic and chordal elements in music" deals with the topic of connections between the musical composition and musical acoustics. First, some primary facts about acoustics are mentioned which are true for every possible sound, no matter if we think of the sound as pertaining to music or as completely unrelated to it. Then, some ways …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedúci: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lubor Přikryl, prof. PhDr. Vladimír Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ycq5b/