Mgr. Jiří Šubrt

Diplomová práce

Souvislosti mezi závislostí na Internetu, používáním nových médií a osobnostními charakteristikami VŠ studentů

The Relationship Between Internet Addiction, Use of New Media and Personality Characteristics of University Students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá závislostí na Internetu a jejími souvislostmi, tj. osobnostními charakteristikami jedince a používáním nových médií a zařízení. Teoretická část čerpá zejména z aktuálních zahraničních zdrojů. Jsou zde prezentovány teoretické poznatky o závislosti na Internetu v kontextu nelátkových závislostí. Dále je rozvedeno její zařazení do diagnostických manuálů psychických poruch, teoretické …více
Abstract:
The thesis deals with Internet addiction and its relation to personality characteristics of an individual and use of new media and devices. The theoretical part is based mainly on up-to-date foreign sources. It presents theoretical knowledge about Internet addiction in the context of non-substance addictions. The text further elaborates on its inclusion in diagnostic manuals of mental disorders, related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie