Mgr. Jiří Motýl

Bakalářská práce

Rizika internetu pro děti a dospívající

Online risks perception by children and adolescents
Anotace:
Práce se zabývá percepcí online rizik dětmi a adolescenty. Teoretická část je věnována srovnání a popisu výzkumů hlavních online rizik zkoumaných výzkumným projektem EU Kids Online. Důraz byl kladen na srovnání poznatků o percepci online rizik u zkoumané věkové skupiny 9-16 let. Výzkumná část provedená metodou tematické analýzy obsahuje vzorek 25 participantů (4 ohniskových skupin a 5 individuálních …více
Abstract:
The thesis deals with online risks perception by children and adolescents. The theoretical part of this thesis compares and describes the studies about the main online risks investigated by the EU Kids Online network. It summarizes current state of knowledge about online risks perception within the researched target group (9-16 years old participants). In this study, thematic analysis was used as the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Černá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií