Bc. Eva Lánská

Bakalářská práce

Výkon trestu odnětí svobody v České republice

Confinement Execution in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výkon trestu odnětí svobody. Pro definici trestu odnětí svobody je nutné nejdříve definovat samotný trest, jeho funkce a druhy. Aby bylo možno nahlížet na trest odnětí svobody v kontextu dějinných událostí, je v předložené práci uveden stručný historický vývoj pojetí trestu, jeho smyslu a druhů. Stěžejními kapitolami této práce jsou Právní úprava trestu odnětí svobody …více
Abstract:
Thesis is mainly focused on imprisonment execution. For the exact punishment definition is necessary to specify the punishment itself, its functions and types. The author considers imprisonment execution as an inevitable part of history events. Thesis provides short historical overview together with historical punishment development, its effects and different types. Fundamental chapters are "Legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Zelenka
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sovák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře