Aneta MLČOCHOVÁ

Bakalářská práce

Principy a metody motivace pracovníků v organizacích

Principles and Methods of Staff Motivation in Organizations
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je objasnění základních pojmů týkající se motivace a návrh na zlepšení motivačního systému firmy Koutný spol. s r.o. První část je zaměřena na obecné pojmy motivace, pracovní motivaci a motivační strategii, jako nástroje personální práce. V druhé části je zpracováno dotazníkové šetření ke zjištění účinnosti motivačních faktorů pro zaměstnance. Na základě teoretických a praktických …více
Abstract:
The subject of the thesis is to clarify the basic concepts related to motivation and a proposal to improve the motivation of company Koutný spol. s r.o. The first part focuses on general concepts of motivation, work motivation and incentive strategy as a tool for personnel work in. The second part contains a survey to determine the effectiveness of motivational factors for employees. Based on theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milan Brázda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MLČOCHOVÁ, Aneta. Principy a metody motivace pracovníků v organizacích. Prostějov, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management