Bc. Eva KALETA

Master's thesis

Vliv amputace horní končetiny na kvalitu života amputovaného

Impact of Upper Limb Amputation on the Quality of Life of the Amputee
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice vnímaní kvality života po amputaci horní končetiny. Cílem této práce je zjistit, zda a jakým způsobem se mění vnímání kvality života u lidí po amputacích horní končetiny. Zda jsou rozdíly ve vnímání kvality života u lidí s amputacemi vrozenými a získanými, zda vnímají kvalitu života jako lepší, stejnou či horší a zda u lidí po amputacích získaných jsou oblasti …more
Abstract:
This thesis deals with the perception of quality of life after amputation of the upper limb. Focus on the quality of life in people after amputation of the upper limb. Whether there is a different perception of quality of life in people with amputation, congenital and acquired during live. Whether they perceive the quality of life as better, equal or worse, and whether there are areas of life after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALETA, Eva. Vliv amputace horní končetiny na kvalitu života amputovaného. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií