Bc. Eva KALETA

Master's thesis

Vliv amputace horní končetiny na kvalitu života amputovaného

Impact of Upper Limb Amputation on the Quality of Life of the Amputee
Anotácia:
Tato diplomová práce se věnuje problematice vnímaní kvality života po amputaci horní končetiny. Cílem této práce je zjistit, zda a jakým způsobem se mění vnímání kvality života u lidí po amputacích horní končetiny. Zda jsou rozdíly ve vnímání kvality života u lidí s amputacemi vrozenými a získanými, zda vnímají kvalitu života jako lepší, stejnou či horší a zda u lidí po amputacích získaných jsou oblasti …viac
Abstract:
This thesis deals with the perception of quality of life after amputation of the upper limb. Focus on the quality of life in people after amputation of the upper limb. Whether there is a different perception of quality of life in people with amputation, congenital and acquired during live. Whether they perceive the quality of life as better, equal or worse, and whether there are areas of life after …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALETA, Eva. Vliv amputace horní končetiny na kvalitu života amputovaného. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií