Theses on the same topic (having an identical keyword):

zatezove situace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Zátěžové situace u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory ve vybrané lokalitě
 (Sandra Slámová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrepz/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Zátěžové situace v pomáhajících profesích
 (Eva Kašíková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//3poqei// | Sociální práce / Sociální pracovník | Theses on a related topic

Zátěžové situace u žáků druhého stupně ZŠ
 (Michaela Konečná)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2vlr/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

Kvalita života rodičů dětí s poruchou autistického spektra: zátěžové situace a protektivní faktory
 (Zuzana Lamserová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fshx8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Nemoc a hospitalizace seniora jako zátěžová situace
 (Markéta Fůkalová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uddva/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Zátěžové situace v práci porodní asistentky
 (Aneta Půlpánová)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vp8wm9// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Zátěžové situace sociálního pracovníka sociálně-právní ochrany dětí
 (Renata DVORNÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8cc3kj// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Přijímací zkoušky jako školní zátěžová situace a jejich reflexe žáky na 2. stupni konkrétní ZŠ
 (Petra Schwemleinová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suoab/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Odhalená nevěra jako zátěžová situace rodinných vztahů
 (Romana Navrátilová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bfcs6/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)