RNDr. Daniel HAVLŮ

Diplomová práce

Interakce akumulací blokovobahenních proudů a náplavových kuželů v masivu Smrk (Moravskoslezské Beskydy)

Interaction of accumulations of debris flow and alluvial fans in Smrk massif (Moravskoslezské Beskydy)
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá interakcemi akumulací blokovobahenních proudů a náplavových kuželů v masivu Smrk v Moravskoslezských Beskydech. Masiv Smrk má vhodné geologické, morfometrické a klimatické podmínky pro vznik svahových pochodů typu tečení. Blokovobahenní proudy měly zásadní vliv při donášce materiálu do toků a při vzniku velkých podhorských náplavových kuželů v jejich předpolí. Hlavní náplní …více
Abstract:
The presented thesis deals with the interaction of accumulations of debris flow and alluvial fans in Smrk massif in Moravskoslezské Beskydy Mountains. Smrk massif has suitable geologic, morphometric, and climatic conditions for the formation of slope processes representing by creep. Debris flow had a major impact on delivery of the material into streams and in creation of large submontane alluvial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010
Zveřejnit od: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLŮ, Daniel. Interakce akumulací blokovobahenních proudů a náplavových kuželů v masivu Smrk (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta