Bc. Markéta Svobodová

Diplomová práce

Systém periodického hodnocení zaměstnanců

Periodic evaluation system of employees
Anotace:
Práce je zaměřena na vytvoření analýzy a vyhodnocení periodického systému hodnocení zaměstnanců ve Finanční správě. V diplomové práci je popsán a vyhodnocen systém hodnocení, který je aplikován pro hodnocení zaměstnanců Finanční správy. Teoretická východiska práce objasňují základní pojmy a východiska, týkající se uvedené problematiky, následně je analyzován současný stav systému periodického systému …více
Abstract:
The work is focused on the analysis and rating of the periodic evaluation system of the employees in the Financial Administration. The diploma thesis describes and rates the evaluation system, which is applied for evaluation of the financial administration staff. The theoretical basis of the thesis elucidates the basic concepts and starting points related to the mentioned problems, consequently the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Soňa Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING