Bc. Martina Lánová

Diplomová práce

Exprese a aktivita ABC transportérů odpovědných za MDR u mES buněk

Expression and activity of MDR-associated ABC transporters in mES cells
Anotace:
Mnohočetná léková rezistence (multidrug resistance - MDR) je způsobena nadměrnou expresí ABC transportérů, které chrání kmenové buňky před toxickými látkami ať už endogenního nebo exogenního původu. Předpokládá se, že kmenové buňky osidlují prostředí s nízkou koncentrací kyslíku. Proto jsme se rozhodli testovat, jak je hypoxie zapojena do regulace MDR transportéru a současně, jaký význam MDR transportéry …více
Abstract:
Multidrug resistance (multidrug resistance - MDR) is caused by ABC transporters, which protect the stem cells from toxic substances of either endogenous or exogenous origin. It is believed that stem cells colonize the environment with a low oxygen concentration. That is why, we decided to test how hypoxia is involved in the regulation of MDR transporters and simultaneously, we tested the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta