Bc. Andrea Martinková

Bakalářská práce

Kmenové buňky nádorů centrálního nervového systému

Cancer stem cells of central nervous system
Abstract:
Cancer stem cells are a population of cells capable of selfrenewing and generating various other types of cells that form the tumor. They are responsible for the resistance to available drug therapy. It is considered they arise from the cells of healthy stem cells located in the brain, and continuing into adulthood. The study of cancer stem cells is necessary for their closer and easier identification …více
Abstract:
Kmenové buňky nádorů jsou populace buněk schopných sebeobnovy a generování různých dalších typů buněk, které nádor tvoří. Jsou odpovědné za rezistenci vůči dostupné terapii. Existuje předpoklad, že tyto buňky vznikají ze zdravých kmenových buněk nacházejícich se v mozku a přetrvávajících i v dospělosti. Studium kmenových buněk nádorů je nezbytné pro jejich bližší a jednodušší identifikaci a zároveň …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta