Bc. Cynthia Mina Ama Afro Kwabi

Master's thesis

Assessing the Barriers in Promoting Women Empowerment to Achieve Gender Equality in Ghana

Assessing the Barriers in Promoting Women Empowerment to Achieve Gender Equality in Ghana
Abstract:
Rovnost pohlaví se stane skutečností, až budou obě pohlaví stejně uznávána, bude s nimi spravedlivě zacházeno a budou mít stejné příležitosti účastnit se všech činností, které jim zajistí kvalitní život. Navzdory úsilí vyřešit nerovnost pohlaví zůstávají práva žen významným problémem po celém světě. Údaje shromážděné v 21. století nutí k vážnému zamyšlení a naznačují, že po celém světě nerovnost pohlaví …more
Abstract:
Gender equality will become a reality when all genders are equally recognized, treated fairly, and given the same opportunities to participate in all activities to ensure quality life. Despite the efforts to tackle gender inequality, women's rights remain a critical issue throughout the globe. Statistics gathered in the 21st century are sobering and indicate gender inequality is still prevalent worldwide …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií