Bc. Hynek Haisel

Diplomová práce

Rovnost pohlaví - dopady do existujících a nových produktů

Gender equality - impacts on existing and new products
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na změny v produktech životního pojištění, které souvisí se zavedením Směrnice EU, týkající se unisex přístupu k rizikovosti klientů. V úvodní části práce je popsána problematika životního pojištění a jeho typické aspekty. Následně jsou identifikovány změny a důsledky zavedení unisexových sazeb životního pojištění. Na modelových příkladech je znázorněno, jak zavedení …více
Abstract:
This paper focuses on changes in products of life insurance, which relates to implementation of EU Directive, concerning unisex attitude to amount of risk of clients. The opening part of the thesis describes life insurance issues and its typical aspects. Identification of changes and consequences of applying unisex rates in life insurance follows. Modeled exaples show how the implementation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví