Bc. Jakub Matušinec

Bakalářská práce

Projekt osobnostně sociálního rozvoje pro klienty diagnostického ústavu pro mládež

Social Development Project for the Clients of Diagnostic Facility for the Young
Anotace:
Cílem této teoreticko-aplikační bakalářské práce je vytvoření doplňujícího programu pro podporu osobnostně sociálního rozvoje klientů Diagnostického ústavu pro mládež v Brně. Text je strukturován do teoretické a aplikační části. V části teoretické se autor zabývá pojmy, jako jsou osobnostně sociální rozvoj, zážitková pedagogika a diagnostický ústav pro mládež. Autor zde také uvádí charakteristiku klientů …více
Abstract:
The aim of this theoretical-application thesis is to create a complementary program to support social development of clients of Diagnostic facility for the young in Brno. The text is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, the author deals with concepts such as personal social development, experiential pedagogy, and diagnostic facility for the young. The author also shows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta