Mgr. et Mgr. Tereza Koběrská

Bakalářská práce

Užívání sociálních sítí jako kontakt s okolím dětí s poruchami chování v období pobytu v Diagnostickém ústavu pro mládež v Brně

Using of the social networks as a contact with a surrouding of children with behavioural difficulties during their stay in the Youth Diagnostic Institute in Brno
Anotace:
Bakalářská práce „Užívání sociálních sítí jako kontakt s okolím dětí s poruchami chování v období pobytu v Diagnostickém ústavu pro mládež v Brně“ se zabývá vlivem internetu a jeho užívání prostřednictvím sociálních sítí na děti umístěné v Diagnostickém ústavu pro mládež v Brně. Pozornost je věnována otázkám komunikace dětí s okolím, navazováním nových vztahů v průběhu jejich pobytu. Východiskem práce …více
Abstract:
Bachelor's thesis „Using of the social network as a contact with a surrouding of children with behavioural difficulties during their stay in the Youth Diagnostic Institute in Brno" deals with influence of internet and using of social network on children placed in the Youth Diagnostic Institute. Attention is paid to the issues of children communication with their surrounding, connecting with new relatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta