Martin Novotný

Diplomová práce

Behavior of certain EU member states in debt crisis (application of game theory)

Chování vybraných členských států EU v rámci dluhové krize (aplikace teorie her)
Anotace:
Diplomová práce používá teorii her k vysvětlení chování vybraných států v dluhové krizi. Cílem práce je zjistit, zda státy používají strategie vedoucí k dosažení rovnováhy, tedy zda maximalizují svůj očekávaný užitek. Teoretická část je založena na opakovaných a bayesovských hrách. Práce popisuje vývoj dluhové krize a nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Na základě dostupných faktů konstruuje herní …více
Abstract:
Thesis uses game theory to explain behavior of certain states in the European sovereign-debt crisis. The goal is to find out, if those states use strategies leading to equilibrium i.e. if they maximize their expected utility. Theoretical part is based mainly on repeated games and Bayesian game. Thesis summarizes development of European sovereign-debt crisis and key economic indicators. It constructs …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Zbyněk Dubský
  • Oponent: Radim Sršeň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34466