Martin Novotný

Master's thesis

Behavior of certain EU member states in debt crisis (application of game theory)

Chování vybraných členských států EU v rámci dluhové krize (aplikace teorie her)
Abstract:
Diplomová práce používá teorii her k vysvětlení chování vybraných států v dluhové krizi. Cílem práce je zjistit, zda státy používají strategie vedoucí k dosažení rovnováhy, tedy zda maximalizují svůj očekávaný užitek. Teoretická část je založena na opakovaných a bayesovských hrách. Práce popisuje vývoj dluhové krize a nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Na základě dostupných faktů konstruuje herní …more
Abstract:
Thesis uses game theory to explain behavior of certain states in the European sovereign-debt crisis. The goal is to find out, if those states use strategies leading to equilibrium i.e. if they maximize their expected utility. Theoretical part is based mainly on repeated games and Bayesian game. Thesis summarizes development of European sovereign-debt crisis and key economic indicators. It constructs …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2013
  • Supervisor: Zbyněk Dubský
  • Reader: Radim Sršeň

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34466