Lily Estephania Trevinos Sandoval

Master's thesis

Exchange Rate Exposure, use of Derivatives and Hedging Effectiveness. Case: Exporters in the Czech Republic

Vývoj směnného kurzu, použití derivátů a efektivita zajišťování. Případ: vývozci v České Republice
Abstract:
Tato práce je důsledkem velkého úsilí zjistit, zda je expozice směnného kurzu v rámci českých exportérů významná. Cílem je navíc zjistit, zda se význam odlišuje mezi těmi společnostmi, které používají deriváty nad těmi, které nemají. Tato studie rozlišuje od předchozího výzkumu v oblasti vystavení směnného kurzu oddělujícím společnostem, které zajišťují deriváty proti derivátům nad těmi, které tyto …more
Abstract:
AbstractThis work is the result of great effort to find if exchange rate exposure is significant within Czech exporters. Moreover aim to disclose if the significance differs between those companies that use derivatives over the ones that do not. This study, differentiates from previous research in the field of exchange rate exposure by segregating companies that hedge with derivatives over the ones …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Jiří Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74341