Lily Estephania Trevinos Sandoval

Master's thesis

Exchange Rate Exposure, use of Derivatives and Hedging Effectiveness. Case: Exporters in the Czech Republic

Vývoj směnného kurzu, použití derivátů a efektivita zajišťování. Případ: vývozci v České Republice
Anotácia:
Tato práce je důsledkem velkého úsilí zjistit, zda je expozice směnného kurzu v rámci českých exportérů významná. Cílem je navíc zjistit, zda se význam odlišuje mezi těmi společnostmi, které používají deriváty nad těmi, které nemají. Tato studie rozlišuje od předchozího výzkumu v oblasti vystavení směnného kurzu oddělujícím společnostem, které zajišťují deriváty proti derivátům nad těmi, které tyto …viac
Abstract:
AbstractThis work is the result of great effort to find if exchange rate exposure is significant within Czech exporters. Moreover aim to disclose if the significance differs between those companies that use derivatives over the ones that do not. This study, differentiates from previous research in the field of exchange rate exposure by segregating companies that hedge with derivatives over the ones …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: Karel Brůna
  • Oponent: Jiří Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74341