Bc. Michal Baroň

Bachelor's thesis

Management vybraného florbalového klubu a jeho rozvoj

Management of Selected Floorball Club and its Development
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je management florbalového klubu a jeho rozvoj. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy týkající se managementu, manažera a procesu založení florbalového klubu. V praktické části je podrobně analyzováno fungování florbalového klubu Zlín Lions. Na základě zjištěných informací jsou pomocí SWOT analýzy identifikovány silné a slabé stránky klubu, příležitosti a také hrozby …viac
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is Management of Selected Floorball Club and Its Development. The theoretical part explains the basic concepts concerning the management, sports management, manager and the process of establishment of a floorball club. In the practical part is analysed floorball club Zlín Lions. On the bases of detected information is processed SWOT analysis from which strengths, weaknesses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Marek Záboj, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií