Dana Javorská

Bakalářská práce

Sociální reklama se zaměřením na dětskou obezitu

Social Publicity Focused on Children´s Obesity
Anotace:
Bakalářská práce na téma Sociální reklama se zaměřením na dětskou obezitu se zaměřuje na téma dětské obezity v oblasti sociální reklamy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako jsou reklama, sociální reklama, marketing nebo dětská obezita. Praktická část se nejprve zabývá analýzou sociálních reklam, které byly zveřejněny v uplynulém roce. Zkoumá, jak byly tyto reklamy tematicky zaměřeny …více
Abstract:
Bachelor thesis on Social Advertising with a focus on child obesity focuses on child obesity in the field of social advertising. The theoretical part defines basic terms such as advertising, social advertising, marketing or child obesity. The practical part deals first with the analysis of social advertisements, which was published last year. It examines how these ads have been thematically targeted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Javorská, Dana. Sociální reklama se zaměřením na dětskou obezitu. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe