Bc. Tim Kutil

Bakalářská práce

Sociální marketing

Social Marketing
Anotace:
Sociální marketing využívá reklamy jako na prostředek boje za dobrou věc. Vychází z předpokladu, že pokud reklama umí přimět lidi k nákupu zboží, dokáže také změnit jejich chování. Sociální – nekomerční marketing na rozdíl od komerčního marketingu nenabízí produkty a služby, ale propaguje sociální hodnoty. Sociální marketing je specifická oblast marketingu, kde je obzvláště důležité promyšleně připravit …více
Abstract:
Social marketing is used in advertising as a medium of fight for a good cause. It assumes that if advertising can induce people to buy goods, it can also influence their behaviors. Social (non-commercial) marketing, unlike commercial marketing, does not offer products and services but promotes social values. Social marketing is a specific marketing area where it is especially important to elaborate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/bnkor/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze