Kristýna MÜLLEROVÁ

Bakalářská práce

Využítí embryí Danio rerio pro testování toxicity látek (FET)

The use of Danio rerio embryos for toxicity testing (FET)
Anotace:
FET testy (fish embryo toxicity) jsou používány k určení akutní toxicity chemických látek. K tomuto testu jsou využívána embrya Danio rerio. Bakalářská práce je uceleným přehledem FET testů. Práce obsahuje informace o rybách Danio rerio a jejich využití jako modelový organismus při FET testech. Součástí práce je praktický doplněk, ve kterém byla testována sloučenina boranu.
Abstract:
FET tests (fish embryo toxicity) are used to to assess the toxicity of chemical substances. For this test are used embryos Danio rerio. Bachelor thesis is provides a comprehensive overview of FET tests. Thesis contains information about Danio rerio fish and their use as a model organism in FET tests. Part of the work is a practical supplement in which the borane compound was tested.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜLLEROVÁ, Kristýna. Využítí embryí Danio rerio pro testování toxicity látek (FET). Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta