Bc. Marek Pípal

Diplomová práce

Embryonální model s Danio rerio pro sledování významných mikropolutantů v životním prostředí

Danio rerio embryo model for evaluation of important micropollutants in the environment
Anotace:
Danio pruhované (Danio rerio) je široce využívaným modelovým organismem ze skupiny ryb a čím dál tím více se uplatňuje i v toxikologii a ekotoxikologii především v embryonálním testu toxicity. Ten vyhovuje současnému trendu eliminace experimentů na dospělých zvířatech, a zároveň umožňuje hodnotit více parametrů než pouze tradiční mortalitu a získat tak více informací o dané látce, než standardní testy …více
Abstract:
Danio rerio is fish model organism widely used in various fields of science and its importance and use in toxicology and ecotoxicology is rising, especially in form of Fish Embryo Toxicity (FET) test. FET test is considered as an alternative to the animal test performed with adult specimens. It allows evaluation of additional parameters and increase efficiency compared to test on adults, where only …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta