Theses 

Sebeřízené vzdělávání: klíčová kompetence generace Y v 21. století – Bc. František Dalecký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. František Dalecký

Diplomová práce

Sebeřízené vzdělávání: klíčová kompetence generace Y v 21. století

Self-directed Learning: the key skill of generation Y in 21st century

Anotace: Hlavním cílem práce je ověřit předpoklad, že sebeřízené vzdělávání je klíčovou kompetencí generace Y v 21. století. První část práce představuje teoretická východiska práce a reflektuje současné trendy v prostředí vzdělávání, práce, ale i širší socioekonomické souvislosti. Teoretická část rovněž nabízí model pro kariérní uplatnění generace Y a další doporučení. Výzkumná část ve formě rozhovorů potvrzuje některé závěry části teoretické a část aplikační pak prakticky demonstruje koncepty v praxi. Závěr práce představuje shrnutí získaných poznatků a vizi sebeřízeného vzdělávání v blízké budoucnosti.

Abstract: The main goal of this thesis is to validate the assumption, that self-directed learning is the key competence of generation Y in the 21st century.The first part of the thesis introduces theoretical framework of the whole publication and reflects the current trends in the environment of education, career and also broader social and economic conditions. Theoretical part also presents the model for career development of generation Y and other recommendations. The research part in the form of narratives approves the final outcomes of theoretical part, while the application part practically demostrates the concepts of this thesis. The final section of the work summarizes the knowledge gained and introduces the vision of self-directed learning in the near future.

Klíčová slova: Sebeřízené vzdělávání, dovednosti pro 21. století, generace Y, kariérní rozvoj, Edventure.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 01:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz