Barbora Bílová

Bachelor's thesis

The Second World War and Technological Progress in Anthony Doerr´s All the Light We Cannot See: A Thematic Analysis

The Second World War and Technological Progress in Anthony Doerr´s \kur{All the Light We Cannot See:}\hsp{0mm}A Thematic Analysis
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the themes of war and technological progress and their impact on the main characters Marie-Laure and Werner in the book All the Light We Cannot See. In the first part of this bachelor thesis there is a description of historical background of the Second World War, concretely between occupied France and Germany in the role of occupier. In the second part of this thesis …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem války a technologického rozvoje a jejich vlivem na hlavní postavy Marii-Lauru a Wernera v knize Anthonyho Doerra Jsou světla, která nevidíme. V první části bakalářské práce je nastíněn dobový kontext díla, doba druhé světové války, konkrétně situace Francie okupované Německem. Druhá část práce předkládá analýzu románu, zaměřenou na téma války a technologie a …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Gregory Jason Bell, B.A., M.B.A., M.A., Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bílová, Barbora. The Second World War and Technological Progress in Anthony Doerr´s All the Light We Cannot See: A Thematic Analysis. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe