Mgr. Petra Skoupá

Bakalářská práce

Postoj sociálních pracovníků a zdravotních sester v domovech pro seniory k vlastní psychické stabilitě při práci se seniory v domovech pro seniory

The attitude of social workers and nurses in retirement homes to their own psychological stability when working with the elderly in retirement homes
Anotace:
Práce se zaměřuje na téma postoj sociálních pracovníků a zdravotních sester v domovech pro seniory k vlastní psychické stabilitě při práci se seniory v domovech pro seniory. V teoretické části textu jsou popsány přístupy, které se zabývají prací s psychickou stabilitou. Dále jsou zde popsány specifika práce se seniory a konkrétní techniky, které mohou jedinci pracující se seniory využít. V metodologické …více
Abstract:
This bachelor theses focuses on the topic of attitude of social workers and nurses in homes for the elderly to their own mental stability when working with the elderly in retirement homes. The theoretical part of the text describes approaches that deal with working with mental stability. The specifics of working with the elderly and concrete techniques which people working with the elderly can employ …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Langr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií