Radka Stejskalová

Bakalářská práce

K některým očekávání seniorů o kvalitě života v domovech pro seniory a jejich naplňováním na příkladu Domova pro seniory Jindřichův Hradec

On some of the expectations of seniors about the quality of life in homes for the elderly and their fulfillment on the example of the Home for the Elderly Jindřichův Hradec
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá očekáváním seniorů o kvalitě života před příchodem do pobytové sociální služby a jejich naplněním na vybraném příkladu pobytového zařízení sociálních služeb. Teoretická část práce popisuje problematiku stáří a stárnutí, definici potřeb, kvalitu života seniorů a také současný systém sociálních služeb v České republice. V praktické části bakalářské práce je realizováno výzkumné …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the expectations of seniors about the quality of life before coming to a residential social service and their fulfilment on a selected example of a residential social service facility. The theoretical part of the thesis describes the issues of old age and aging, the definition of needs, the quality of life of seniors, and the current system of social services in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/mg2xv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Leona Hozová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě