Šárka VOLKOVÁ

Bachelor's thesis

Edukace klientek porodní asistentkou v gynekologické ambulanci

Midwife´s instruction to the client in the gynecological clinics
Abstract:
Pojem edukace je podle moderní pedagogiky definován jako výchova a vzdělávání. Porodní asistentka pracuje jako partner ženy, poskytuje klientce podporu a péči, ale také vzdělává klientky a jejich rodiny. Edukační činnost je nedílnou součástí porodnictví. Edukace hraje významnou roli v rámci primární, sekundární a terciární prevence, tyto druhy prevence se mohou vzájemně prolínat. V teoretické části …more
Abstract:
Modern pedagogy defines education as training and cultivation. A midwife works as woman?s partner; she provides such client with support and care, and also educates these clients and their families. Educational activities are an integral part of obstetrics. Education plays a major role in primary, secondary and tertiary preventions; all these types of prevention may interfere with each other. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2011
Accessible from:: 19. 8. 2011

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Drahomíra Filausová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOLKOVÁ, Šárka. Edukace klientek porodní asistentkou v gynekologické ambulanci. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Midwifery / Midwifery

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 35z564 35z564/2
19/8/2011
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19/8/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.